Nasi profesjonalni instalatorzy mogą wykonać dla Państwa

  • podłączenie płyt elektrycznych, indukcyjnych oraz kuchenek elektrycznych

  • podłączenie płyt gazowych

  • drobne przeróbki elektryczne

    przenoszenie gniazdek, tworzenie nowych pkt. elektrycznych

  • przeróbki hydrauliczne

  • montaż oświetlenia